Питаме Кмета на Бургас за общинските пари за медии

Зеленият общински съветник в Бургас д-р Даниела Божинова поиска информация за финансирането на местни и регионални медии с общински пари, като отправи официално питане до кмета на Бургас. Целта, формулирана в питането беше „да ориентира  бургаските граждани в условията за реализиране на свободата на словото и правото на мнение на местно ниво, както и за качеството и ефективността на общинската информационна политика”.

Преди време Община Бургас оглави класацията по размер на средствата за информационно и рекламно обслужване. През 2015 г. германската фондация „Фридрих Науман” направи проучване по този въпрос. Установи се, че Община Бургас е похарчила 800 хил. лв. за период от 3 години и това беше най-голямата сума, дадена от българска община за медии.

„Без съмнение в България свободата на медиите е компрометирана. Една от причините е в непрозрачното и непропорционално финансиране на медиите от публични инстутиции, включително общини. Ако някой ви плаща, как ще го критикувате? Добре ли е „да хапете ръката, която вие храни”? Не е добре. Проява  е на неблагодарност и най-вече води до секване на парите”, отбелязва Божинова. 

Според нея институциите – възложители би следвало да оповестяват договорите и сумите за информационно и медийно обслужване. Това би могло да става с подаване на информация към т.нар. регистър на медиите, който Министерството на културата поддържа по закон. Освен това отпускането на публични средства трябва да се осъществява чрез преки договори, а не чрез посредници. Не би следвало да се допуска да се финансират с публични средства медии с неясна собственост.

От получения отговор на Кмета на Бургас на актуалното питане на д-р Божинова става ясно, че сумата за медии през настоящата  2022 г. е в размер на скромните 80 хил. лв. 

Общинският съветник Д.Божинова смята да продължи с установяването на фактите, тъй като, видно от по-нови разследвания на антикорупционни организации, общините в България все повече се преориентират към харчене на средства с пиар цел преди всичко през посредници – рекламни агенции или общински предприятия. Тази опосредствена връзка между общини и медии допълнително скрива публичните разходи за медии и ерозира медийния плурализъм.

Зелено движение Бургас

Питане: ТУК  

Отговор: ТУК