Отворено писмо на Европейската зелена партия: Европа трябва твърдо да подкрепя върховенството на закона

 По време на 6-тия конгрес на Европейската зелена партия (ЕЗП) беше представено Отворено писмо с призива за спазване на върховенството на закона в целия Европейски съюз. Повод за писмото е политическата ситуация в Унгария, където правителството на Виктор Орбан нанася непоправими щети върху демокрацията, като в същото време се възползва от финансовите ресурси на Европейския съюз. Европейските Зелени изказват съмнение, че антикорупционните мерки в Унгария могат да бъдат ефективни като се има предвид нивото на политическо влияние върху съдебната система от страна на правителството. ЕЗП изразява своите опасения, че върховенството на закона в Европа е заплашено и трябва консолидация на усилията, за да се съхранят европейските ценности.
 
В писмото се казва още: “Не става въпрос само за върховенството на закона в Унгария. Европа е на кръстопът. Кризата на върховенството на закона продължава твърде дълго и възпрепятства способността ни да стигаме до колективни решения. Ако позволим на автокрацията да процъфтява безпрепятствено, рискуваме да разклатим целия европейски проект. Не можем да гледаме безучастно и да позволим европейските ценности да бъдат пренебрегнати.”
 
Писмото беше подписано от Добромира Костова и Vladislav Panev, Съ-председатели на ПП “Зелено движение”, както и от съ-председателите на другите партии-членове на Европейската зелена партия.
 
Линк към писмото на английски език: https://rb.gy/iolriq
 
Целият текст на писмото:
 
Европа трябва да подкрепя твърдо върховенството на закона Нашият Европейски съюз е изграден върху ценности, демократични стандарти и правна сигурност. За съжаление всички те са застрашени в днешна Европа. Автократите, олигарсите и крайната десница се стремят да подкопаят стълбовете на демокрацията, върховенството на закона и свободите, които ценим. Ето защо е от съществено значение европейските лидери да стоят твърдо на върховенството на закона.
 
Миналата седмица Европейската комисия представи оценката си на мерките, предложени от унгарското правителство в отговор на Регламента относно общ режим на обвързаност. Комисията свърши работата си като пазител на Договорите и спази процеса на Регламента. Съветът трябва да направи същото.
 
Мерките, предложени от унгарското правителство, няма да са достатъчни, за да поправят щетите, нанесени от правителството на Виктор Орбан на унгарската демокрация и върховенството на закона за повече от десетилетие. Тези мерки са недостатъчни за защита на финансовите интереси на Съюза. Нивото на политическо влияние върху съдебната система в Унгария означава, че не можем да вярваме, че нови антикорупционни мерки ще бъдат ефективни.
 
Регламентът относно общ режим на обвързаност служи за защита на бюджета на Съюза. Твърде дълго средствата от ЕС бяха източвани в Унгария и другаде в полза на тези, които са близки до властта. Следователно, съществуващите институции и агенции в Унгария, които имат за задача да защитават финансовите интереси на ЕС, не могат да се считат за независими от влиянието на управляващите партии. Трябва да го кажем силно и ясно: загубата и/или спирането на финансови ресурси от бюджета на ЕС е политическа отговорност единствено и само на Виктор Орбан.
 
Призоваваме Комисията спешно да намери начини за разпределяне на фондовете на ЕС на местните правителства и неправителствени организации, ако унгарското правителство не сътрудничи за спазване на върховенството на закона. Директното финансиране от ЕС на местната власт, бизнеса и гражданското общество в Унгария трябва да се търси като начин за подкрепа на унгарското общество извън контролираните от правителството структури.
 
Не става въпрос само за върховенството на закона в Унгария. Европа е на кръстопът. Кризата на върховенството на закона продължава твърде дълго и възпрепятства способността ни да стигаме до колективни решения. Ако позволим на автокрацията да процъфтява безпрепятствено, рискуваме да разклатим целия европейски проект. Не можем да гледаме безучастно и да позволим европейските ценности да бъдат пренебрегнати.
 
Ако върховенството на закона бъде подкопано в една държава, това подкопава целия Съюз. Ние, Зелените, сме заедно в защита на върховенството на закона. Призоваваме европейските лидери да подкрепят текущите процеси в ЕС относно върховенството на закона и да гласуват в подкрепа на решението за изпълнение на Съвета относно мерките за защита на бюджета на Съюза срещу нарушения на принципите на върховенството на закона в Унгария, както е предложено от Комисията на 18 септември 2022 г.