Николай Сиджимов

Николай Сиджимов

Заместник-министър на околната среда и водите

Николай Сиджимов – Изпълнителен директор на Асоциацията на еколозите от общините в България. Работи в областта на околната среда от 1991 година като еколог в Община Сливен. Бил е Изпълнителен директор на Регионален Център за Икономическо Развитие, Фондация Подслон за Човечеството, член на Международната Асоциация по управление на отпадъците. Завършил Софийски университет Климент Охридски, специалност Екология и опазване на околната среда. Специализирал в САЩ, Университета на Уисконсинт, обучения в Япония, Швеция, Дания и Испания.

Като специалност и активен гражданин подкрепя каузите за чиста природа, устойчив климат и зелена икономика. С ясни политически и  граждански убеждения и принципи, той е следван и подкрепян от колегите си и приятелите.

Неговите приоритети са:

  • Чиста и здравословна околната среда
  • Нулеви отпадъци и кръгова икономика
  • Възобновяеми енергийни източници
  •  Устойчив, екологичен и безопасен транспорт

Добавете тук текста на

Николай Сиджимов в социалните мрежи:

Новини и позиции