Tag Черно море

ПП „Зелено движение“ подкрепя ВЕИ, но не на всяка цена

Климатичната неутралност на ЕС до 2040 г. трябва да се постигне по прозрачен пазарен начин и според ясни анализи за нуждите Във връзка със Законопроекта за развитие на енергията от възобновяеми източници в морските пространства на Република България (ЗЕВИМП), внесен…