Tag Обща селскостопанска политика

Позиция на “Зелено движение” относно земеделските протести и прилагането на новата Обща селскостопанска политика на ЕС

Политическа партия “Зелено движение” констатира, че сегашният състав на Европейската комисия не направи достатъчно, за да обясни логиката и целите на новите зелени политики в областта на земеделието, както и целите, заложени в стратегията „От фермата до трапезата“ и в…