Tag отчет

Отчет на Вицепремиера по климатични политики и Министър на околната среда и водите Борислав Сандов за периода 13.12.2021 – 13.06.2022

(снимка: Юлия Лазарова, Дневник) ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ Изпълнени са условията за закриване на 7 от 18 наказателни процедури на ЕК срещу България в сектор “Околна среда”. Приети са изменения на следните закони и наредби: – Закон за водите – Закон за…