Tag Залив Корал

ВАС е отменил заповедта на МОСВ за защитена местност „Залив Корал“, обслужвайки интересите на фирми свързани с туризма  

5-членен състав на Върховния административен съд (ВАС) е отменил заповед № РД-598 от 07.07.2022 г. на министъра на околната среда и водите (Борислав Сандов), с която той обяви създаването на защитена зона „Залив Корал“.  По-специално съставът на ВАС е отменил…

За Иракли, Корал, Карадере

Когато преди години се раждаше Зелено движение, то събра експерти и активисти, борещи се за опазване на биоразнообразието и развитието на устойчивия туризъм в България. Хора, чийто стремеж беше и продължава да бъде чистата земя, дом за всички. Корал, Иракли,…