Тома Белев: Необходимо да разширим териториите в Натура 2000 в морската част, които към момента са недостатъчни

Тома Белев за в. Стандарт::

Няма повишена радиация и последствия върху околната среда в България в резултат на войната в Украйна.

Държавата ще засади 100 милиона дървета до 2030 г., което ще спомогне както за увеличаване на горите, така и за залесяване в и около градовете.

Освен като част от биологичното разнообразие, засадени в градска среда, дърветата имат защитно въздействие от шума и замърсяването с фини прахови частици и за намаляване на разходите за охлаждане.

Природата ни се развива постоянно и това води до появата на нови видове и местообитания. За да ги защитим, е необходимо да разширим териториите в Натура 2000 в морската част, които към момента са недостатъчни.

Цялото интервю вижте тук: https://bit.ly/3KLSOCh