Skip to content

Тома Белев

Тома Белев работи над 30 години за увеличаване и по-добро управление на защитените територии в България. Член е на Националния съвет на Зелено Движение и общински съветник в Столичния общински съвет от групата на Демократична България. Лесовъд и експерт по опазване на природата  в Асоциация на парковете в България.

Един от активистите на коалицията от приридозащитни групи и организации „За да остане природа в България“. Гордее  се с участието си в най-големите природозащитни кампании за спасяване на парковете Пирин, Рила, Странджа, Витоша, създаването на Натура 2000 мрежата и на обявяването на 108 000 ха гори във фаза на старост, което забранява сечите в най-старите български гори.

Тома вярва, че съхранената природа гарантира  устойчиво икономическо развитие и по-добро качество на живот на гражданите, и само те със своята активност могат да я опазят. В следващия парламент ще работи като застъпник за повече природа, спиране на замърсяванията на въздуха, водите и почвите, за развитие на правната защита  на човешките права и увеличаване на възможността за гражданско участие в процесите на взимане на решения. Подготвил е десет законопроекта, свързани с опазване на дърветата в градовете, на горите, защитените територии, Натура 2000 екологичната мрежа, Черноморското крайбрежие, защитата от дискриминация и др.

Семеен, баща на един син. Той е един от известните колекционери на автентични тъкани от българските земи.  

„Днес все още може да кажем „България има уникална природа“ и от всеки от нас зависи, дали внуците ни ще могат да го кажат“

Добавете тук текста на заглавието

Тома Белев в социалните мрежи:

Новини и позиции