Тома Белев : Кметът на София Йорданка Фандъкова може да задължи собственика съгласно Закона за устройство на територията, да възстанови Княжевския и Драгалевски лифт

Витоша е най-посещаваната защитена територия в България и заради своето значение за столичния град е част от неговия герб. Тя е най-старият парк на Балканския полуостров и защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Територията на Природен парк Витоша в границите на СО и нейните водоизточници е източник за води за питейно-битовото водоснабдяване на отделни квартали и села от общините София и Перник.

Към настоящият момент има множество недостатъци по отношение достъпа на гражданите и жителите на град София до и в Природен парк Витоша и управлението на природните и ресурси, включително тези, собственост на общината.

 В момента лифтовет от Княжево и Драгалевци не функционират. Това води до увеличаване на използването на лични автомобили за достъп до парка и по този начин до намаляване комфорта на пребиваване на останалите посетители в парка и затрудняване на движението по пътните връзки.

Тома Белев: “Действащият План за управление на планината не пречи да се подновят лифтовете, но те са частна собственост. През 2007 г. Столичната община ги е продала на “Витоша ски” ЕАД и частната фирма преценява дали има средства за това. Единствено кметът на София Йорданка Фандъкова може да задължи собственика съгласно Закона за устройство на територията, да възстанови Княжевския и Драгалевски лифт.

Засега липсва общо целенасочено действие от собственика на лифтовете, общината и органите по околната среда. Ако собственикът не желае да ремонтира лифтовете, Столичната община накрая може да заяви “Щом не желаете, отстъпете и ние ще търсим нов инвеститор”.”