Вера Стаевска: Промените в Закона за насърчаване на инвестициите са скандални

Снимка: “Дневник”

„Зелени Закони“ следи с тревога последните скандални законови промени, които вече предизвикаха протести в редица градове в страната. Това мнение изказа в интервю за БНР-Варна Вера Стаевска от гражданската инициатива. 

По думите ѝ става въпрос за дългогодишна борба за отслабване на Закона за опазване на околната среда, която се води още от 2017 година. 

„Тогава правителството на ГЕРБ премахна обжалването на втора инстанция при обжалването на решения по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). И през 2022 г. с много колебания тогавашната четворна коалиция – ПП, ДБ, ИТН и БСП върна втората инстанция, обаче от юли 2024 г. В момента се атакува това скромно постижение да бъде върната втората инстанция в обжалването на големите проекти, т.нар. стратегически правителствени проекти“, припомни Стаевска. Според нея именно големите проекти, които могат да нанесат най-много щети на околната среда, като за атомни централи, автомагистрали, инсинератори, ще могат „да минават по бързата писта“. При това промените в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), се извършват през преходни и заключителни разпоредби на друг закон – Закона за насърчаване на инвестициите. 

По думите на активистката освен че няма да може да се обжалва на втора инстанция, се предлага да има и мълчаливо съгласие. Това означава, че ако регионалните инспекции по околната среда и водите и Министерството на околната среда и водите не се произнесат по даден проект в срок, се приема, че са съгласни, което увеличава риска именно за най-опасни проекти. 

От „Зелени Закони“ протестират и срещу предложението за увеличение на сроковете на валидност на ОВОС от 5 на 15 години, което означава, че тези оценки няма да отговарят на промените в околната среда. Стаевска обърна внимание и на друга опасност – нови инвестиционни проекти може да бъдат забавени или дори спрени, защото ще трябва да се съобразяват с одобрени преди 15 години проекти “на трупчета”, тоест няма да се допускат нови проекти заради правилото за кумулативен ефект.

„Очаквам всички демократично настроени депутати да бъдат критични и да не си замълчат, защото в последните месеци видяхме много мълчание, много сговор. Би трябвало това да не се приеме, още повече, че не засяга само ЗООС, макар че там поправките наистина са скандални. Промените засягат и ЗУТ и ЗЕВИ. Това са три ключови закони за строителството, които се променят за една седмица, при това с опит това да се случи тихомълком. Това е скандално и апелирам всички народни представители, които имат някакво чувство за обществен дълг да реагират“, призова Стаевска. „Наблюдавам отблизо „Зелено движение“, видях принципната им позиция и се надявам цялата тяхна коалиция да реагира“, каза още тя. 

Промените в ЗУТ предвиждат общите устройствени планове на общините да могат да се променят еднолично със заповед на министър или областен управител, с което се прескача общината. А в ЗЕВИ се предлага удължаване на предварителните договори за обектите за производство на електроенергия от вятър спрямо други обекти за производство на енергия от ВЕИ, което е необосновано, защото не са ясни причините за това едни обекти за производство на електроенергия от ВЕИ да се ползват с по-благоприятни условия от други. 

Предложените промени предизвикаха сериозни протести на редица места в страната – в София, Пловдив, Варна, с. Варвара. 

„Зелени Закони“ е член на екокоалицията „За да остане природа в България”, а като член на работна група „Правосъдие“ на Зелено движение Вера е и един от авторите на становището на партията срещу законопроекта за промени в ЗООС, ЗУТ и ЗБР чрез Закона за насърчаване на инвестициите.