Резултати от конкурс „Зелени идеи за осветление на обществени пространства в община Благоевград“

През м. ноември 2022 г. местната организация на ПП „Зелено движение“ в Благоевград, проведе конкурс за финансиране на предложения от жители на общината, които да популяризират използването на улични соларни лампи, приоритетно в обществени пространства, предназначени за масов спорт (детски площадки, площадки за стрийт фитнес, спортни игрища и др.) В рамките на конкурса постъпиха общо 4 граждански идеи за използване на соларни лампи в обществени пространства: за спортни площадки в ж.к. „Еленово“ и ж.к. „Струмско“ и за детски площадки в ж.к. „Ален мак“ и с. „Зелен дол“.

Условията в конкурса изискваха монтирането на соларните лампи да бъде в обществени пространства, в които в момента няма друго осветление и съществува подходяща инфраструктура (високи метални стълбове, колове и пр.) за монтиране на фотоволтаичните лампи, така че да се гарантира по-голяма сигурност срещу вандалски прояви и посегателства.

След оценка на постъпилите предложения от представители на МО Благоевград се оказа, че само 2 от тях отговарят на условията на конкурса – спортна площадка на ул. „Яне Сандански“ 7А, в близост до пощата в ж.к. „Струмско“ и спортна площадка на ул. „Преслав“ 7 в ж.к. „Еленово-2“, в близост до пресечката с бул. „Пейо Яворов“. На детската площадка в ж.к. „Ален мак“ се установи наличие и на друго работещо обществено осветление, а на площадката в с. „Зелен дол“ нямаше подходяща инфраструктура за монтиране на соларните лампи.

В края на декември 2022 г. бяха монтирани 7 соларни лампи на площадката в ж.к. „Еленово-2“ и 9 соларни лампи (2 от които двойни) на спортната и детската площадка до пощата в ж.к. „Струмско“, които са непосредствено една до друга и това позволи да се осигури соларно осветление чрез двойни соларни лампи и за двете съоръжения.

За повече информация и контакт:
Наталия Димитрова, председател на МО Благоевград

natalia.dimitrova@zelenite.bg