Зелено движение настоява за истинска магистрала в Кресненското дефиле

Политическа партия „Зелено движение“ предупреждава, че започналото изграждане на така наречената „магистрала Струма в лот 3.2“ (отсечката в района на Кресна и Кресненско дефиле)  по алтернативата от 2017 г. е опасно за всички пътуващи по нея.

Зелено движение вече години наред настоява за спешно допроектиране на тази отсечка до реална магистрала заедно с бърза процедура по нова Оценка на въздействието върху околната среда.

Причините за това са следните:

1. През 2017 г. е одобрен вариант за отсечката в Кресна, при който половината от трафика остава по сегашния път – който е второкласен по всички пътни показатели.

Другата половина е насочена по ново трасе – което е в най-добрия случай е с категория първокласен път според ширината на платното, наклоните и завоите.

През 2017 г. решението да няма магистрала в отсечката е въз основа на тогавашния трафик от 9000 МПС средно на денонощие и на прогнозите за пътния трафик на АПИ, които показват, че през 2040 г. трафикът ще е средногодишно под 13 000 МПС/24 часа.

Днес тези прогнози са изцяло неадекватни – още през 2023 г. според данните на АПИ трафикът средногодишно вече е близо 14 600 МПС/24 часа и расте с 933 МПС всяка следваща година, така че ако скоростта на растеж е същата (а с влизането в сухопътния Шенген може да се очаква повишаване) още през 2029 г. ще надмине 20 000 МПС/24 часа, а през 2040 ще бъде над 30000.

Безопасното и бързо провеждане изисква изграждане на пълна магистрала! Построяването само на варианта от 2017 г. ще увеличи честите тежки катастрофи, отнемащи човешки животи, и ще гарантира постоянните тапи в тази отсечка при всеки момент на пиков трафик. Бързото започване на варианта от 2017 г. не решава по никакъв начин проблема с трафика – а само го прави траен и нерешим.

2. Вариантът от 2017 г. не е магистрала – той е смесица от първокласен и второкласен път. Той нарушава изискванията на Европейския регламент за Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Според този регламент ние сме длъжни да построим пълна магистрала, което означава път, който може безопасно да проведе транзитния трафик, като го отдели от местния и регионалния по трасе, което не обслужва територията и се свързва с местната мрежа само чрез пътни възли.

Вариантът от 2017 г. нарушава всички тези изисквания:

Той интензивно обслужва територията, свързва се на едно ниво с други второкласни пътища и горски и селскостопански пътища. Обединява транзитния с местния трафик – няма отделен локален път за обслужване на 3 населени места, 1 застроително ядро, лозя, пасища, градини, горски територии. Няма локален път за местния трафик от Кресна към Благоевград.

3. Процедурата за одобряването му е проведена в редица нарушения на Европейските директиви за НАТУРА 2000, които могат да се коригират само с провеждане на нова екологична процедура, нов проект и ново екологично разрешително.

4. Одобреният от Министерството на околната среда и водите през юни 2024 г. изменен проект въз основа на варианта от 2017 г. без нова екологична процедура никъде не включва второ платно извън Кресненски пролом и изцяло преповтаря принципно варианта от 2017 г

Зелено Движение настоява за построяване на истинска и качествена европейска магистрала в отсечката на Кресна и Кресненско дефиле, отговаряща на всички изисквания за бързо, и безопасно за всички превеждане на растящия транзитен трафик, както и осигуряване на локален път по сегашния път Е79, който да обслужва територията.

Единственият начин това да се случи преди 2030 г. е в рамките на 6 месеца да се извърши спешно допроектиране на трасетата извън Кресненски пролом до пълна магистрала с 2 основни варианта:

– извеждане на всички платна извън Кресненски пролом и Кресна по източен обход (коридорът на така наречения вариант Г20);

– предимно тунелен вариант.

Паралелно с това в рамките на тези шест месеца е необходимо да ново решение по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), заедно с решение по оценка на безопасността на двата варианта.

Зелено движение предлага още от 2020 г. това единствено възможно управленско действие, но то досега се бламира от Агенция Пътна инфраструктура и Министерството на регионалното развитие и благоустройството във всички правителства, включително и тези с участие на Зелено движение!

Всичко това създава реално съмнение за системен клиентелизъм и защита на частните интереси на избраните строителни фирми и свързаните с тях политически партии и за политически картел заставащ зад този клиентелизъм.