Зелено движение търси Редактор на онлайн съдържание

ОБЯВА ЗА РАБОТА

Длъжност: Редактор на онлайн съдържание

Работно време: 20 часа на седмица в гъвкави граници с възможност за работа от вкъщи

Отчетност и заплащане: Гъвкавото работно време се отчита с почасов отчет пред изпълнителния съвет (ИС) веднъж месечно.

I. Основни функции

Съдейства за създаването на съдържание за уебсайта и каналите в социалните мрежи на Политическа партия “Зелено движение” (ППЗД) и координира предаването на съдържанието чрез различни формати и подходящи послания с авторите му.

Координира съдържанието на външната комуникация на ППЗД с авторите му след одобрение от  отговорника “Комуникации” в ИС.

II. Основни отговорности и задължения

1. Координира с авторите на съдържание и след одобрение от отговорника “Комуникации” в ИС на основните послания, които трябва да се изведат за публична комуникация

2. Публикува информация в сайта: позиции на ЗД на национално и местно ниво, представяне на значими зелени каузи, по които работят членове и симпатизанти на ППЗД; отразяване на дейността на депутатите и общинските съветници на ППЗД и др.

3. Подготовка на електронен бюлетин за широката публика – веднъж месечно.

4. Поддържане и развиване на аудиториите на каналите на ППЗД в социалните мрежи: Фейсбук, Инстаграм, Туитър, Ютюб, Тик-Ток. Публикуване на поне три поста седмично в основните канали (Фейсбук, Инстаграм, Туитър), съобразени според подходящи аудитории и подготвени във формат според конкретния всеки канал.

5. Подготовка и разпространение на прес съобщения до журналисти

6. Избор на визуални представяния според различните формати по т. 4 и работа с потенциални доброволци и контрагенти за изработка на визии / аудио /видео.

III. Работни отношения

Отчита се на: съпредседателите и членовете на Изпълнителния съвет на ППЗД, като при необходимост представя работата си и пред Националния съвет на ППЗД.

IV. Изисквания за заемане на длъжността

1. Образование: университетска степен по маркетинг, PR, комуникации/журналистика, хуманитарни науки или доказан опит в подобна сфера.

2. Професионален опит: Три до пет години професионален опит в сферата на журналистиката, PR, маркетинг или подобна сфера с фокус върху разработването и произвеждането на публикации и други комуникационни материали, опит в кампании в социалните мрежи и кампании по природозащитни тематики.

3. Други професионални умения:

– Отлични организационни и комуникационни умения, способност за работа в бързоразвиваща се среда.

– Перфектен английски език (писмен и говорим) и отлична езикова грамотност на български език

– Опит за работа с мейлинг платформи

– Предишен опит с WordPress и/или други платформи за генериране на съдържание

– Базисни умения за обработка на изображения и графично оформление на снимки и текстове във Photoshop или еквивалентна програма.

 – Отдаденост/ интерес към природозащитната работа.

V. Кандидатстване и оценка на кандидатите:

Позицията е отворена за всички физически и юридически лица. Всяко заинтересовано лице следва да подаде следните документи: актуална автобиография и мотивационно писмо за заемане на длъжността в срок до 08.02.2024 г. на следния електронен адрес: ndimitrova АТ zelenodvizhenie.bg

Оценката на кандидатите се извършва в 3 етапа.

Етап 1: Оценка по документи по отношение на изискванията за заемане на длъжността.

Етап 2: Писмена разработка, свързана с длъжността по предварително зададена тема: кратък анонс за уебсайта и социалните мрежи по дадена позиция на ППЗД.

Етап 3: Създаване на примерно съдържание в WordPress и обработка на изображения и графично оформление.

Част от оценката Етап 2 и Етап 3 ще се проведе на английски език.

Брутно възнаграждение (включително удръжките за осигуровки и данък): 1700,00 лв. месечно, вкл. за ДДС (в случай на издаване на фактура), ако такъв е дължим.