„Зелено движение“ изразява ясно своето категорично несъгласие с промяната на Закона за съдебната власт чрез преходни разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс

„Зелено движение“ изразява ясно своето категорично несъгласие с
промяната на Закона за съдебната власт чрез преходни разпоредби на НПК, с която се цели връщане на пленума на Висшия съдебен съвет.

Промяна, направена чрез предложение между първо и второ четене, в
преходни и заключителни разпоредби на съвсем различен закон; промяна,
излизаща напълно извън предметния обхват на гласувания закон и с много спорна конституционосъобразност – такава промяна не може да получи нашата подкрепа.

Промяна, оспорваща част от ключови реформи в Конституцията от преди
едва месец – удължаваща мандата на главния прокурор и връщаща отменения скандален в практиката си „пленум“ на Висшия съдебен съвет, – поставя под въпрос цялостната ориентация на мнозинството към отхвърляне на модела на управление на зависимостите в полза на една истинска правова държава. Запазването на пленума в сегашния му вид създава реална опасност от запазване на стария начин на работа за неясно определен период от време и предоставяне на право на този пленум да проведе отново изборите за ВСС и ВПС, въпреки скандалите около предходните избори.

Допълнително, фактът на скоростното гласуване на това предложение в Правната комисия на Народното събрание и бързото му „издърпване“ за разглеждане в пленарна зала като извънредна точка в програмата на Народното събрание прави тази промяна още по-неприемлива. В разрез с правилника на Народното събрание и принципите на демократичност и участие на обществеността предложението е направено между двете четения на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ЗИД на НПК) по въпрос, който не е бил включен изобщо в първоначалния законопроект, като чрез преходни разпоредби в НПК се прави предложение за изменение на Закона за съдебната власт в последния момент. Предложенията са направени в края на работния ден на 30.01.2024 няколко часа преди заседанието на правна комисия, която е била насрочена на 31.01.2024 в 14.30, а на 01.02.2024 извънредно е включено за обсъждане в зала и е гласувано. При условие, че ЗИД на НПК е внесен от Министерски съвет на 14.09.2023 г. недопустимо е толкова важно изменение да бъде „прокарано” в последния възможен момент.

Накрая, отказът на вносителите по какъвто и да е начин да защитят предложението си, разчитайки на едно мълчаливо парламентарно мнозинство, създава усещането за връщане на модела на управление „Борисов“. Срещу този модел на управление „Зелено движение“ винаги е стояло и винаги ще стои.

За втори път в рамките на месец след приемането на промените в Конституцията мнозинството отстъпва от нейните заявки за реформи (след компрометираните номинации за Конституционни съдии), за които ние още през декември 2023 предупредихме, че тепърва трябва да се отстояват и ще следим.

Благодарим на нашите народни представители, които в тази трудна обстановка останаха на моралните позиции на партията и не подкрепиха така направеното предложение.

Линк към ЗИД на НПК: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/165113

Снимка: БГНЕС