Зорница Стратиева се срещна с управителя на ВиК Перник – Борислав Иванов

Зорница Стратиева: „От 27.12.2021 г. по инициатива на жителите и кметските наместници на Непразненци, Бегуновци и Кошарево се опитваме заедно с Юлия Иванова от Продължаваме Промяната – Перник да решим проблема със спуканата вътрешна водопроводна система, причиняваща недостиг и загуби на питейна вода в трите села. (И много добре знаем, че това не са единствените села на територията на Пернишка област и България с подобен проблем!)

За започване решаването на проблема ангажирахме местните да се обединят с общо колективно писмо, което беше подкрепено от над 360 човека с искане компетентните институции: КЕВР, МРРБ, ВиК Перник и брезнишката управа да предвидят средства за осъществяване на ремонтни дейности за отстраняване на авариите, както и чрез писмото жителите изразиха готовност за подкрепа при кандидатстване по европрограми, чрез които биха могли да се финансира спуканата водопроводна мрежа.

Миналата седмица най-напред се срещнахме с кмета на Община Брезник – Васил Узунов, който се оказа доста запознат с проблема, но по негова информация разбрахме, че всичко е в ръцете на ВиК Перник. От миналата седмица до днес заедно с колегата от Продължаваме промяната внесохме колективното писмо в деловодствата на МРРБ, на КЕВР (по пощата) и ВиК Перник и в Комисията към НС, която отговаря за правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите.

Днес проведохме среща и с управителя на ВиК Перник – Борислав Иванов, с който обширно говорихме по проблема. Обеща детайлно да се запознае с него и да ни информира дали нещо ще бъде предприето от негова страна. Разбрахме, че ако участъкът на аварията е до 10 м – щял да се ремонтира като авария, която трябва да бъде отстранена, а ако засегнатият участък е над 10 м, то той попада в обхвата на инвестиционната програма и се разглежда като инвестиция. Тогава неговата подмяна може да се финансира от 15 годишен план, който е стартирал през 2016 г., одобрен от Асоциацията по ВиК. http://www.vik-pernik.eu/documents/Dogovor_2017asociacia.pdfВсе пак ще изчакаме за официалните отговори на институциите и ще ви инфомираме своевременно за предприетото от страна на държавата по решаването на проблема със загубите на питейна вода в трите села.

За нас загубите на питейна вода заради амортизирани водопроводи в настоящия момент са сериозен проблем, особено, ако причината е “нямаме средства, ресурс и капацитет” за ремонта и подмяната им. Ако този проблем бъде неглижиран от компетентните органи, ще трябва да използваме друг механизъм, с който да защитим правото ни да пием вода, без да се губи тя заради едни спукани тръби.“

Снимка: Павел Черийски