Борислав Сандов и посланика на Република Турция Айлин Секизкьок проведоха работна среща

Борислав Сандов: „Вчера проведох среща с посланика на Република Турция Айлин Секизкьок. Основните теми, които обсъдихме, бяха управлението на трансграничните реки, ранното предупреждение при риск от наводнения, както и политиката за нулеви отпадъци.

Посланик Секизкьок отбеляза, че е необходимо двете страни да продължим своето добро сътрудничество в управлението на трансграничните реки, особено за ранното предупреждение при риск от наводнения, тъй като климатичните промени през последните години имат сериозно отражение върху количеството на водите.

Уверен съм, че ползотворното сътрудничество между България и Турция ще продължава да се развива и че въпросите за трансграничното управление на водите трябва да се разглеждат допълнително на експертно ниво и на басейнов принцип.

Като тема за бъдещо сътрудничество обсъдихме и добрите практики, които Република Турция има при използването на геотермална енергия. От своя страна посланик Секизкьок изрази готовност да сподели натрупания опит в тази сфера.

Набелязахме и политиката по нулеви отпадъци като област, в която България и Турция биха могли да споделят успешен опит и да обменят добри практики.

В края на срещата споделихме убеждението си, че въпросите от общ характер ще продължават да се разглеждат в дух на добросъседство и взаимно уважение.“