За Иракли, Корал, Карадере


Когато преди години се раждаше Зелено движение, то събра експерти и активисти, борещи се за опазване на биоразнообразието и развитието на устойчивия туризъм в България. Хора, чийто стремеж беше и продължава да бъде чистата земя, дом за всички. Корал, Иракли, Карадере и другите останали диви кътчета по нашето Черноморие винаги са били наше знаме и кауза.

След пробива ни в закодателната власт внесохме в 45-тото НС Проекторешение за мораториум върху строителството по Черноморието. Подговихме и законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, целящ по-добра защита на плажовете за природосъобразен туризъм, забрана на достъпа на превозни средства до плажовете, опазване на всички видове дюни.

В законопроекта предвиждаме също задължаване на общините за организация на сметосъбирането, санкции при увреждане на дюни, защитени растителни или животински видове, защита на интересите на собствениците на имоти чрез създаване на фонд за изкупуване на имоти в зона “А” и зона “Б” на Черноморското крайбрежие.

Ще продължаваме да се борим за това и в следващия Парламент! Благодарим на всички привърженици от зелената общност за подкрепата през тези години на борба, разчитаме на нея и занапред!