Световния ден на гората: Здрави гори за здрави хора

Днес отбелязваме Световния ден на гората. Свикнали сме да мислим за горите само като дробовете на планетата, които пречистват въздуха. Това е така, но всъщност ползата от горите е неизмерима, както за икономическия живот, така и за здравето на хората – дори и тези, които не живеят в близост до гора.

Една от основните каузи на Зелено движение винаги е била защитата на горите като изключителна обществена ценност с оглед незаменимите им ползи за опазване на водите, въздуха, почвата, биоразнообразието и ландшафта, за смекчаване на климатичните промени и за икономическото развитие и благоденствие на всички българи.

Ползата от горите е неизмерима, както за икономическия живот, така и за здравето на хората. Тя е важна дори и за тези, които не живеят в близост до гора. Една от основните каузи на “Продължаваме промяната – Демократична България” е защитата на горите като изключителна обществена ценност. Най-голямото политическо обединение поставя горите като един от основните приоритети в програмата си, предвид огромното им значение за опазване на водите, въздуха, почвата, биоразнообразието и ландшафта, смекчаване на климатичните промени и икономическото развитие. 21 март е световният ден на горите, но за важността на гората трябва да мислим не само днес. Организацията за прехрана и земеделие към ООН посочва широк диапазон на стоки и услуги като изключително важни за здравето и благополучието на хората при разумното управление и комплексна защита на горите. Горите са източник на горски храни и лечебни растения, както и на редица фармацевтични продукти и хранителни добавки с горски произход. Разходката в гората има положително влияние върху тонуса, редуцира теглото, понижава кръвното налягане, намалява умората. Ако отделите време за посещение в близката гора, сами ще усетите ползите за вашето здраве – стресът ще намалее, настроението ви ще се повдигне, ще се преборите срещу недостатъчна физическа активност и затлъстяване, а ползата за поведенческо развитие на децата е огромна. Дори и да нямате възможност да посещавате често гората, бъдете сигурни, че дори и за хората, които живеят в града, тя има значение. Тя подобрява средата за живот, защитава от замърсяване на въздуха, вятър и шум, подобряване на микроклимата, осигурява протекция на водните ресурси. Отговорното управление на горите e ключово в превенцията срещу някои инфекциозни и зоонозни заболявания и алергии (включително Covid-19), които се засилват при обезлесяване и деградация на горските масиви.

Знаете ли, че:

Светът губи 10 милиона хектара гори всяка година поради обезлесяването – приблизително с размера на Исландия – и насекомите увреждат около 35 милиона хектара гори годишно.

Общият брой на видовете растения, използвани за медицински цели и растящи в горите може да достигне до 50 000.

Няколко проучвания доказват, че посещението в горска среда понижава кръвното налягане и пулса, както и нивата на кортизол.

Кандидатите за народни представители на коалицията “Продължаваме промяната – Демократична България” поемат ангажимента да работят активно за:

→ Създаване на единен самостоятелен орган – “Държавна агенция по горите”, който да включва сегашната Изпълнителна агенция и всички горски стопанства. Професионално и прозрачно управление на горите, решителна борба с корупцията в управлението на горите. Създаване на икономическа стабилност на горския сектор чрез Държавен фонд Гори, в който да постъпват всички приходи от държавните гори;

→ Независима национална инвентаризация на горите с цел проследяване на състоянието им. Остойностяване на екосистемните услуги от горите с цел защита, балансиране на интересите и управление на води, туризъм, вековни гори и гори от значение за земеделието;

→ Контрол върху прилагането на законовите разпоредби с цел навременно и прозрачно снабдяване на населението с дърва за огрев;

→ Горска сертификация на 100% на държавните и общински гори и многофункционално устойчиво ползване на горските ресурси: дървесина, недървесни горски ресурси, осигуряване на водния ресурс, убежище за дивеч и редки животни;

→ Опазване на старите първични гори (над 100 годишна възраст), вододайни зони и гори за опазването на застрашени видове за постигане на европейската цел от 10% строга защита.