Тома Белев: Има няколко начина да намалим температурата в градовете

КОЛКОТО ПО-КЪСНО ЗАПОЧНЕМ, ТОЛКОВА ПО-ДЪЛГО ЩЕ НИ Е ГОРЕЩО

Вчерашният ден създаде нови температурни рекорди в няколко града на България. Градовете заради бетона, асфалта, камъка, техните цветове и гъстото застрояване създават по принцип топлинни острови с по -високи температури.

Има няколко сравнително евтини начини за намаляване на температурите в градовете:

1. Повече дървета с големи корони. Улиците, площадите и паркингите имат нужда от сянката на дървета, на големи дървета.

2. Повече светли цветове на твърдите покрития. Наистина не е необходимо асфалтът да е черен и не е голямо оскъпяването .

3. Повече незапечатана с бетон и асфалт почвена повърхност. Това е полезно и при интензивните валежи.

4. По-ниска и рехава застройка съобразена с преобладаващата посока на вятъра в топлите сезони. Трябва да решим колко жилища и офиси са ни нужни на жител и да спрем.

5. Повече влага и открити водни площи. Забравете за покриване на реките и потоците, а зелените площи и уличните дървета трябва да се поливат.

И последно, но не най-маловажно – кметове, главни архитекти, общински съветници, народни представители и министри не трябва да могат да стигат до работното си място с коли. Повечето от тези служители живеят в напълно климатизирана среда – дом, служебен автомобил и офис и често не могат да разберат проблемът с високите температури. Нека поне два пъти през деня да походят по двеста метра в средата, която са създали.

И последно – ако днес започнем да променяме градската среда ползата ще видим след пет години. Колкото по-късно започнем толкова по-дълго ще ни е горещо.