Националното събрание на Зелено движение ще е през ноември

На свое заседание днес Националният съвет на Зелено движение взе решение за провеждане на Национално събрание на партията през ноември 2023 г. след втория тур на местните избори. По време на събранието се очаква задълбочена дискусия за бъдещето на организацията, като разделяне или закриване на партията не са варианти, които ще бъдат обсъждани.

Дневният ред на Националното събрание е:

1. Промени в Устава на ПП “Зелено движение

2. Избор на ръководни и контролни органи на ПП “Зелено движение”

3. Приемане на Етичен кодекс на ПП “Зелено движение”

4. Дискусия и решение за бъдещето на ПП “Зелено движение”

5. Други

В момента тече процес на подобряване на правилата на излъчване на делегати на събранието по препоръките на Анкетна комисия, която получи мандат да прегледа правилата.