ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ПП „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ПП „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“

На 28 и 29.03.2020 г. политическа партия “Зелено движение” ще проведе редовното си Национално събрание.

На него ще бъдат дискутирани промени в наименованието и Устава на партията, както и ще бъдат избрани нови управителни и контролни органи. Широкото представителство на всички местни организации е изключително важно. Събранието е отворено и за външни гости.

Дневен ред за Националното събрание:

1. Отчет на Националния съвет.

2. Отчет на Контролния съвет.

3. Стратегия за бъдещото развитие на партията.

4. Промени в Устава на ПП „Зелено движение“.

5. Решение за участие в парламентарни избори. 

6. Избор на управителни и контролни органи на ПП „Зелено движение“

7. Разни.

Националното събрание ще се проведе в Пловдив, ул. Гладстон 15, Дом на културата Борис Христов, голяма конферентна зала.

Регистрация: 28.03.2020 г. – от 9:00 до 9.30 часа;

Начален час на събранието: 10 часа

Броят на делегатите на всяка Местна организация за предстоящото Национално събрание може да бъде до 6 души, включително председателите на местната организация.

За да са легитимни делегатите е необходимо представянето на надлежно оформен протокол от заседанието на Местните организации, на което те са избрани за делегати с мнозинство от повече от половината от присъстващите членове. Протоколът следва да е подписан от председателите и секретарите на местните организации. Избраните делегати следва да са платили членския си внос за 2018 и 2019 година. 

София

20.02.2020 година

За съпредседателите:

Владислав Панев