20 май е Световният ден на пчелите!

Световният ден на пчелите има за цел да повиши осведомеността за значението на пчелите и пчеларството и да информира обществеността за важни пчеларски събития по света.

🐝 Световният ден на пчелите бе въведен от Организацията на обединените нации на 20 декември 2017 г. по инициатива на Словения и се проведе за първи път на 20 май 2018 г. Датата е свързана с рождения ден на Антон Янша, пионер на съвременното пчеларство. Днес го отбелязваме за 7-ми път.

🐝 Пчелите са не само едни от най-важните опрашители за осигуряване на продоволствена и хранителна сигурност, устойчиво земеделие и биоразнообразие. Те имат и значителен принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и за опазване на околната среда. В дългосрочен план защитата на пчелите и пчеларския сектор може да помогне за намаляване на бедността и глада и за поддържане на здравословна околна среда и биологично разнообразие.

🐝 Научните изследвания показват, че пчелите са все по-застрашени. Организаторите на Световния ден на пчелите вярват, че опазването на пчелите и техните местообитания може да бъде гарантирано само чрез съвместни усилия. Повече от една трета от храната ни не би могла да се развива без помощта на пчелите, т.е. без опрашване. Над 50 000 растителни вида, опрашвани от пчели, се използват само за медицински цели. Следователно и оцеляването на човечеството, нашето оцеляване зависи в голяма степен и от пчелите.