Министерски съвет реши Борислав Сандов да стане председател на Комисията за опазване на Черно море от замърсяване

Министерски съвет реши министърът на околната среда и водите Борислав Сандов да стане председател от страна на България на Комисията за опазване на Черно море от замърсяване. Той ще бъде и ръководител на делегацията на страната ни в Международната комисия за опазване на река Дунав.

В края на октомври 2021 г. страната ни пое ротационното председателство на Комисията за опазване на Черно море от замърсяване (Черноморската комисия) за едногодишен период. Тя е създадена по силата на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, страни по която са шестте държави от Черноморския регион – България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна.

Конвенцията за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав е подписана на 29 юни 1994 г. в София и е в сила за страната ни от 6 април 1999 г. Изпълнителен орган на Конвенцията е Международната комисия за опазване на река Дунав, която включва ръководителите на делегациите на 15 договарящи страни, включително и Европейската комисия.

Снимка: Юлия Лазарова / Дневник