Борислав Сандов: Гласовете на младежите са изключително важни и трябва да работим заедно, за да се справим с климатичната криза

Борислав Сандов:

Взех участие във форума „Твоят глас, твоето бъдеще“, посветен на младите хора и организиран от УНИЦЕФ, където изразих убеждението си, че гласовете на младежите са изключително важни и трябва да работим заедно, за да се справим с климатичната криза.

Форумът се провежда след мащабно проучване сред 450 000 U-Репортери от Европа и Африка, 88% от които настояват за незабавни действия за справяне с климатичните промени. U-Report е глобална платформа на УНИЦЕФ и множество партньорски организации, която дава възможност на децата и младите хора на възраст от 14 до 29 години да изразяват своето мнение по важни за тях въпроси и по достъпен начин. В допитването на U-Report за 2022 г. след качественото образование и участието на младите хора в демократичните процеси, на трето място те поставят климатичните промени.

Затова и се включих в дискусията на УНИЦЕФ с идеята младите хора да бъдат насърчавани да търсят иновации, които ще помогнат за намирането на решения. България планира масова кампания срещу обезлесяването чрез засаждане на дървета, които да поглъщат замърсителите на атмосферния въздух.

Необходими са много сериозни мерки, затова се опитвам да убедя колегите си от другите министерства, че климатичните политики са хоризонтални. След като заедно ги поставим на една основа, ще можем да осъществим прехода от замърсяваща към зелена индустрия. Смятам, че възобновяемите енергийни източници са отлична възможност пред България за енергийна независимост и адаптация към климатичните промени. Това ще позволи хората да бъдат не само потребители, но и производители на енергия.