Skip to content

Борислав Сандов се срещна с посланика на САЩ Херо Мустафа

Борислав Сандов: “През вчерашния ден проведох среща с Н. Пр. Херо Мустафа – Посланик на САЩ в България. Тя отправи поздравленията си към мен и назначаването ми като вицепремиер по климатични политики.

Двамата изразихме общото си съгласие, че извеждането на политиките по климата високо в дневния ред на правителството е изключително важно. Повече от спешна е нуждата да бъде адресиран този проблем и да бъде осъществена добра координация между всички институции. По време на срещата представих своите приоритети и намеренията си да убедя институциите, бизнеса и гражданското общество в необходимостта от спешни мерки за ограничаване изменението на климата и адаптиране към новите климатични условия. Един от начините за това е именно чрез сътрудничество с държави с високо развити технологии и ноу-хау.

Климатичните промени са неоспорим факт и последиците от тях оказват въздействие както върху различните сектори на икономиката, така и върху здравето на хората, биоразнообразието и екосистемите. В това отношение партньорството със САЩ е от ключово значение като една от страните лидери в областта на зелената енергия. И двете страни потвърдихме, че България и САЩ са съюзници и стратегически партньори, обединени от общи ценности, интереси и споделена визия за устойчиво развитие.”