Борислав Сандов: Възможно е да нямаме достъп до ресурсите по фонда за справедлив преход

Акценти от днешното интервю на Борислав Сандов в БНР “Хоризонт”:

Ще предложа законодателни промени, с които областните управители се освобождават от отговорността за почистване на реките. Това според мен се налага, тъй като те нямат бюджет, ресурси и такъв тип служители, които могат да правят това нещо и се затрудняват. Това е една от причините да се затлачват реките. С това може да се занимават държавните горски предприятия, които според коалиционното споразумение ще се превърнат в първостепенен разпоредител с бюджетни средства.

Случва се дори областните управители да се договарят с частни компании, които заради изземането на материал от речните корита, те продават, за да могат да обезпечат с тези средства самото почистване на коритата на реките. Или пък им се позволява да секат в речните корита, което невинаги е добре, понякога задълбочава проблема, защото има дървета, които укрепват брега. Държавата не е заложила достатъчно силно на превенцията, планирането и контрола и обикновено ходим след събитията. Тази практика не просто е необходимо, а трябва да се изкорени.

Опасявам се, че е възможно да нямаме достъп до ресурсите по фонда за справедлив преход, ако не сме заложили по-кратки периоди за излизане от въглищната индустрия. Предстои да разберем това след разговори на най-високо равнище. Разбира се, никой не трябва да бъде ощетен от този процес и работниците трябва да запазят работните си места.

В момента заради високите цени на газа въглищата са икономически атрактивни, но при връщане на цената надолу, отново ще станат скъпи, тъй като там големият утежняващ фактор е пазарът на въглеродни емисии.

Ще съдействам за разработване на допълнителни планове – не само спрямо 2036 г., а и към 2030 г., както и план какво би се случило, ако икономически въглищните централи рухнат до 2026 г., каквито са моите опасения.

Трябва да вдигнем нивото на рециклиране и предотвратяване на отпадъците.

Цялото интервю изслушайте тук: https://bnr.bg/horizont/post/101573214