Skip to content

Позиция на съпредседателите на Европейската зелена партия за присъедниняването на България и Румъния към Шенгенското пространство

Съветът на Европейския съюз гласува в четвъртък, 8 декември, присъединяването на Хърватия, България и Румъния към Шенгенското пространство. Беше необходимо единодушие в Съвета, за да могат новите страни членки да бъдат включени в споразумението. Австрия наложи вето на присъединяването на България и Румъния, Холандия се присъедини към призива на Австрия и блокира присъединяването на България.

Томас Вайц и Мелани Вогел, съпредседатели на Европейската зелена партия коментират:

„Австрия и Холандия изоставят базирания на фактите консенсус на ЕС относно разширяването на Шенген. И двете страни се опитват да хвърлят вината за провала на миграционната политика на ЕС върху България и Румъния. Смесването на данните за търсещите убежище и Шенгенското споразумение е безотговорно. Днешното вето е вредно за добросъседските отношения и компрометира единството на ЕС в решаващи моменти. Разширяването на Шенгенското споразумение за България и Румъния е от съществено значение за европейската интеграция.

Призоваваме Съвета да възобнови дискусията за присъединяването на Румъния и България възможно най-скоро и Австрия и Холандия да преразгледат позицията си.

ЕС трябва да разработи основани на солидарност миграционни политики: солидарност към държавите-членки на ЕС, които приемат мигранти и бежанци, и солидарност с мигранти и бежанци, бягащи от войни, бедствия и преследване и нарушаване на човешките права от автократични режими.“