Skip to content

Даниела Божинова за Седмицата на гората

Народният представител и съпредседател на Зелено движение Даниела Божинова представи специална декларация от парламентарната трибуна по повод Седмицата на гората.

“За 99-ти път Седмица на гората в България – сега, първата  седмица на април.

Точно преди началото ѝ излезе решението на Конституционния съд за запазване на забраната да се строи в гори, придобити от държавата в резултат на замяна. КС е взел единодушно това решение и подчертава, че горите са национално богатство, което трябва да се отрази с подходящ текст в Закона за горите”, изтъкна Божинова.

Тя изрази от името на Зелено движение благодарност и признателност към лесовъдите, горските служители, учителите в специализираните училища, Българска академия на науките – БАН, Лесотехнически университет и всички, които се грижат за нашите гори.

Божинова също така припомни, че ЕС планира залесяване с общо 3 милиарда дървета до 2030 г. като част от Зелената сделка.