Добромира Костова: Всяко едно решение на община Пловдив има пряко отношение към чистотата на въздуха в града, и към нашето здраве

Добромира Костова: Всяко едно решение на община Пловдив има пряко отношение към чистотата на въздуха в града, и към нашето здраве. Например, пробивът до Водната палата е пряко свързан с трафика на автомобилите, който очаквам да се увеличи значително. Друг пример, който има пряка връзка с чистотата на въздуха е битовото отопление на твърдо гориво.

Спешно трябва да заработим за проблемите с мръсния въздух, като борбата с праховото замърсяване, ФПЧ едновременно с намаляване на изпаренията от трафика и увеличаване на зелената система в Пловдив. Към този момент общината твърде бавно работи по програмата за премахване на печките на твърдо гориво, и замяната им с климатици.

Цялото интервю изслушайте тук: https://bit.ly/338u5Yv