Камчийски пясъци отново е защитена местност!

Най-големият дюнен комплекс в България Камчийски пясъци от днес отново е защитена местност, обявиха от Министерството на околната среда и водите.

Местността е с обща площ 4537,794 декара в землищата на селата Ново Оряхово и Шкорпиловци, област Варна. Тя обхваща всички видове дюнни местообитания, влажни понижения и влажни зони сред дюните, както и прехода им към заливни лонгозни гори и дъбови гори и местообитание на растителни и животински видове, включени в Приложение №2а и Приложение №3 към Закона за биологичното разнообразие.

След позорното премахване на законовата защита през 2006 г. два пъти Асоциацията на парковете в България прави неуспешни опити за възстановяването ѝ.

Последното предложение за обявяване на защитена местност датира от 2021 г. и е от страна на АПБ и Сдружение за изследователски практики.

Прекрасната новина е плод на дългогодишните усилия на българското природозащитно движение, основно на експертите Тома Белев и Стефан Аврамов, заедно с учени от БАН и СУ – Росен Цонев, Чавдар Гусев и др., съобщиха от инициативата Зелени закони.