Тома Белев: ГЕРБ и ДПС продължават да са проклятието на българската природа

ГЕРБ и ДПС са решили да изкормят Закона за опазване на околната среда през предложение между първо и второ четене на законопроект за изменение на Закона за инвестициите.

Напълно в нарушение на правилника на Народното събрание и в нарушение на принципите за правовата държава и без да има нищо общо с основния законопроект, те внасят три страници изменения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за устройство на територията (ЗУТ).

“Корифеи” на българския парламент като Делян Добрев и Хамид Хамид са готови да нарушат европейските директиви, само и само да обслужат чужди икономически и политически интереси.

За сведение на тези “корифеи”, Съдът на ЕС вече се е произнесъл по преюдициални запитвания от други страни членки по подобни предложения, като автоматично удължаване на срока на действия на решенията по Оценка за въздействието върху околната среда и Екологична оценка и е обявил, че самото удължаване подлежи на ОВОС и ЕО.

Самото им предложение да променят закона и условията за точно определени проекти подлежи на Екологична оценка по директивата за екологична оценка!

ГЕРБ и ДПС продължават да показват че са проклятието на българската природа и околна среда.