Зелени депутати внесоха законови промени срещу манипулациите на енергийната борса

Народните представители Даниела Божинова и Васил Тодев от “Зелено движение”, заедно с Венко Сабрутев от “Продължаваме промяната”, внесоха Законопроект за изменение на Закона за енергетиката

Предложените изменения включват:

  • Разширяване на кръга на лицата, които могат да сезират Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за злоупотреби на пазара на едро на енергия с включване на потребителски организации и ЮЛНЦ в сферата на енергетиката;
  • Изрично записване в закона, че КЕВР може да се самосезира – сега е тълкувателно;
  • Създаване на регистър на санкционираните търговци за злоупотреби и манипулации;
  • Включване на търговците на енергия към задължените субекти по линия на мерките срещу изпирането на пари. 

По този начин българското законодателство ще бъде синхронизирано с регламента REMIT относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, с който Европейският съюз се стреми да предотвратява манипулации на енергийните борси. 

Чрез промените в Закона за енергетиката трябва да се въведат правила, които ще увеличат прозрачността на сделките на българската Енергийна борса. 

Това става особено важно заради предстоящото либерализиране на енергийния пазар. Промените въвеждат строг контрол върху борсовите сделки – буквално във всяка една минута