Skip to content

Просперитетът на България зависи от гръбнака на икономиката ни, който е дребният и среден бизнес. През последните две години хиляди търговци и малки предприятия се изправиха пред тежките последици от COVID кризата – първо, продажбите им бяха ударени силно миналата година, а сега разходите им са в пъти по-високи, заради цените на електроенергията.

България може да стимулира създаването на подходяща хранителна среда за финансиране на нашите предприемачи и иноватори. Развита система от бизнес ангели, фондове за рисков капитал, фондовата борса са задължителни за това. Закон за фалита на физическите лица може да отпуши поемането на риск, което води до успех. Да паднеш и пак да се изправиш и продължиш. Това е ролевия модел на просперитета. Няма как да се случи ако наказанието за фалит е практическо изключване от социалната система доживот.

Максимално трябва да се олекотят административните процедури за инсталиране фотоволтаици, които сега отнемат средно година. Те са вече достатъчно евтини, за да гарантират ниска цена на енергията за собствено ползване.

Работата с администрацията трябва да бъде лесна, бърза и дигитална. Ролята на Българската банка за развитие трябва да бъде насочена изцяло в предоставянето на услуги за малкия и среден бизнес, вместо за олигархията.