Поехме ангажимент за приобщаване на ромската общност у нас

Ромската общност се променя по-бързо, отколкото обществото ни вижда. Броят на висшистите е в пъти по-голям, отколкото само преди 10 години. Вярно, от ниска база. По кварталите кипи строителство, особено от хора, които изпращат пари от чужбина, а образованието на децата вече е сред водещите ценности за общността.

Затова и не са изненада акцентите в срещата на 1 ноември между представители на Постоянна ромска конференция и съпредседателя на Зелено движение Vladislav Panev, на която ясно заявихме позицията си и поехме ангажимент за:

1. Създаване на Национален фонд за Стипендии за роми във висши учебни заведения, с външно съфинансиране;

2. Създаване на фонд за развитие на предприемачеството и откриване на работни места, с финансовото самоучастие на международни ромски организации;

2. Създаване на платформа за осигуряване на прозрачност на европейските фондове, така че да се намали корупцията и средствата да отиват за смислени и ефективни проекти, а не за такива с често негативни последици;

3. Създаване на институт за ромска култура и изкуства. Институт, който да показва успешните модели за подражание на общността във всяка една сфера, да намали омразата и да бъде мост между общностите в България;

4. Член на правителството, от ромски произход, който да координира политиките по отношение на ромите, така че да не се симулира дейност като се харчат едни пари, които да бъдат прибирани от олигархията;

5. Качествено образование за всички деца, така че тези от гетата да не започват живота си с няколко обиколки назад.

Владислав Панев даде за пример за лошо изпълнение по европроект с квартал Стадиона в Лом, в който са положени некачествени тръби за ВиК. Те гърмят заради високото налягане и ромската общност е изложена пред две алтернативи. Да няма вода или да им се срутят къщите.

Ние вярваме в принципа, че в нашето общество е необходимо да има равнопоставеност и представителност на всички общности, за да може България да разгърне пълния си потенциал!