Прекратяване на членство в Зелено движение

През изминалата седмица по техен личен избор си подадоха искане за прекратяване на членство в ПП “Зелено движение” публични лица като г-жа Илина Мутафчиева, народен представител, г-н Момчил Даскалов, кмет на район Сердика в Столична община (СО) , г-н Димитър Димитров – общински съветник в Столичен общински съвет и г-жа Надежда Бобчева – зам.-кмет в СО.

Зелено движение им желае успех в личен и професионален план и в техните усилия за отстояване на обществения интерес.

В същото време очакваме, че ще изпълняват поетите от тях ангажименти за реализиране на политиките и целите, заради които са били издигнати и избрани като представители на ПП “Зелено движение” в националната и местната власт.