Решение на Националния съвет на Зелено движение относно даване на мандат и условия за участие на партията при преговорите за излъчване на кабинет през месец март 2024 г.

На 02.06. 2023 г. Националният съвет на „Зелено движение” даде шанс на нашите политически партньори от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България” за реализиране чрез кабинета „Денков“ на ключови реформи в България.  Тогава заявихме, че България има нужда от проактивен и реформаторски кабинет и парламент и че ние няма да отстъпим от своите ценности, принципи и основни политики. ПП „Зелено движение” не номинира кандидати, които да бъдат част от кабинета, но както заявихме и тогава, следяхме внимателно за придържане към политиките, заложени в Предизборната програма на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България” в редица сектори като околна среда и води, енергетика, регионално развитие, земеделие и гори, правосъдие и др. По всяка от тези теми наблюдавахме отстъпления от заявените приоритетни политики, които сме отразили в свои позиции. Намираме за крайно неудовлетворителни действията за защита на биоразнообразието и на Черноморското крайбрежие, компрометирането на конституционната реформа с нарушаването на принципите ѝ при избора на конституционни съдии и промяната ѝ чрез преходни разпоредби в НПК, решението на Министерския съвет от 25.10.2023 г. за изграждане на нови блокове в АЕЦ “Козлодуй”, липсата на действия по отношение на ключови казуси като АМ „Струма” и за защита на земеделието от рискови генни технологии.

Националният съвет на „Зелено движение” вече отчете липса на реформи, загуба на темпо, нови наказателни процедури и загуба на стотици милиони лева в областта на околната среда и биоразнобразието, на промените в климата, управлението на водите, чистотата на атмосферния въздух и др. Дейности в трудни сектори като здравеопазване, енергетика, земеделие, гори и регионално развитие могат да се характеризират единствено с потушаване на „пожари“, с ниски политически амбиции и връщане на България, на практика, няколко години назад. Политическите назначения на кадрите от служебните кабинети на президента Радев бяха запазени.

„Зелено движение” оценява важността да има парламентарно излъчено правителство, което да защитава ключови за държавата цели като засилената интеграция на България в ЕС и защитата на свободата и мира на континента, но отчита, че във всички останали сектори не се случиха сериозни реформи, които да доведат до трайни промени в живота на българските граждани. Нито един от големите корупционни скандали от последните години не беше осветен, а виновните за него – наказани.

Единични и инцидентни успехи през последните осем месеца трудно могат да обосноват съществуването на парламентарно подкрепен кабинет. Липсата на подробно писмено споразумение между парламентарните групи, подкрепили кабинета „Денков“, и на яснота относно партийната отговорност спрямо отделните му членове доведе до това, че не се изпълняваха програмите и политиките на партиите, подкрепили кабинета, а се изпълняваха неясни политики, често в разрез с обещаното на избирателите на ПП-ДБ и ГЕРБ преди изборите. Липсата на ясни индикатори за успех доведе до хаотична, непоследователна и несистемна законодателна дейност, в резултат на което България изостава не само с реформите, но и с инвестициите на европейско ниво във времена, в които има значителни публични средства, които са за подкрепа трансформацията на икономиката и за постигане целите на устойчиво развитие, а в същото време връщаме или не използваме тези средства за модернизация на икономиката и на обществото в България. 


Националният съвет на ПП „Зелено движение” отчита, че продължаване на това състояние няма да е полезно за гражданите и обществото на България. Кабинет с премиер от ГЕРБ и министри, излъчени неясно от кого, но с отговорност от ПП-ДБ е условие за създаване на плаващи мнозинства в Народното събрание и за лоши законодателни промени, защитаващи непублични интереси. Примерът от Столичния общински съвет е индикация на това, което ще се случи и в Народното събрание след месец март – управление на ГЕРБ, Възраждане, ДПС, БСП и ИТН.

Отстоявайки виждането, че България изостава от развитието на ЕС и че гражданите изискват реформи във всички сектори, които да доведат до подобряване на техния живот, Националният съвет дава мандат на Изпълнителния съвет и на съпредседателите на ПП „Зелено движение” да вземат участие в преговорите за съставяне на кабинет със следните цели:


1. Изготвяне на нова подробна управленска програма на кабинета и на законодателна програма на Народното събрание, подкрепени от управляващите органи на партиите и коалициите, чиито парламентарни представители ще подкрепят кабинета в Парламента; 


2. Залагане в програмите на ясно разписани реформи и конкретни цели, формирани на основата на предизборните програми на партиите и коалициите, за постигане с крайни срокове; 


3. Включване в управленската програма на правителството и в законодателната програма на Народното събрание на амбициозни задачи за постигане на европейските цели на Зеления пакт и целите за устойчиво развитие, за преодоляване на предизвикателствата в областта на околната среда и биоразнобразието и за затваряне на всички наказателни процедури в тази област. Включване на реални действия за адаптация към изменилия се климат и за намаляване на негативните въздействия и емисиите на парникови газове, на действия за устойчив енергиен преход, фокусиращ се върху енергийната независмост на бизнеса и домакинствата и за подпомагане на енергийно бедните. Включване на мерки за съхраняване на горите и природата на България, за преодоляване на проблемите на замърсяването на атмосферния въздух и мерки срещу дългогодишната криза в управлението на отпадъците. И не на последно място – особено наложителна е реформа в сектор „Здравеопазване“ и предприемане на множество стъпки за бързо подобряване качеството на живот на гражданите.


4. Яснота коя политическа партия издига членовете на Министерския съвет и поемане на отговорност от нея спрямо техните действия.