ПП „Зелено движение“ отхвърля поредната гавра със закона в полза на ядреното лоби

В програмата на Народното събрание за тази седмица скоростно е предложен поредният проект за Решение, с което ще се придвижи изграждането на нови ядрени блокове на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Предложението е внесено от народните представители Делян Добрев (ГЕРБ) и Станислав Анастасов (ДПС), като дефакто двамата депутати са внесли законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), които целят да намалят изискванията към безопасността на новостроящи се атомни реактори. 

Като напомня категоричната позиция на Националното събрание на партията срещу изграждане на блок 7 и 8 на АЕЦ „Козлодуй“, Зелено движение категорично възразява срещу предложения проект за Решение. Той има следните три съществени проблема:

  1. Подобно решение е противоконституционно. Конституционният съд в свое решение по дело 5/2023 г. посочва, че „чл. 86, ал. 1 от Конституцията, дава право на Народното събрание да взема решения, но те не могат да бъдат произволни, а трябва да бъдат приети в изпълнение на законоустановена процедура и при законово установени критерии в съответствие с конституционните принципи“.

Според предложението на народните представители Добрев и Анастасов парламентът трябва да вземе решение вместо едно търговско дружество – „АЕЦ Козлодуй Нови Мощности“ ЕАД, което макар и държавно, макар и еманация на държавата заради целта си, е самостоятелно търговско дружество и Народното събрание не може чрез решение да се намесва в неговата дейност.

Ако вносителите искат да се намесват чрез решения на Народното събрание в делата на търговските дружества държавна собственост, нека предложат законопроект, уреждащ подобна възможност и условия и ред, при която тя се ползва. Зелено движение е на мнение, че Народното събрание не може да взима оперативни решения за държавни търговски дружества, след като това е забранено даже за изпълнителната власт. В този смисъл се произнася Конституционният съд в решението си по дело 10/2022:

 „Правото на Народното събрание да контролира действия или бездействие на Министерския съвет – а по този начин на всички органи на изпълнителната власт, които са под негово ръководство и/или контрол – не овластява законодателната власт да се намесва в оперативната управленска дейност, която е възложена на изпълнителната власт. Такава намеса е налице в частност в случаите, когато парламентът „одобрява“ осъществяването на едни и/или препятства осъществяването на други мерки, попадащи по своето естество в обхвата на компетентност на изпълнителната власт – включително на Министерския съвет, на отделен министър или на друга структура от системата на изпълнителната власт…“

2. Приемането на проекторешението би било нарушение на Директивата за стратегическа екологична оценка. То представлява „план или програма“ по смисъла на директивата, както е посочено в нейният чл. 2: 

планове и програми“ означава планове и програми, включително тези съфинансирани от Европейската общност, както и всяко тяхно изменение, които подлежат на изготвяне и/или приемане от орган на национално, регионално или местно ниво, или които се изготвят от орган с оглед приемане посредством законодателна процедура от парламента или правителството. Доколкото решението „определя рамката за даването на съгласие за бъдещо развитие на проектите, изброени в приложения I и II към Директива 85/337/ЕИО“, каквито са АЕЦ, то задължително подлежи на екологична оценка.

3. Това проекторешение е в нарушение на общия ред по чл. 45, ал. 1 от Закон за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Обръщаме внимание на народните представители, че двамата депутати са внесли законопроект за изменение и допълнение на ЗБИЯЕ. Тези промени в ЗБИЯЕ целят да намалят изискванията към безопасността на новостроящи се атомни реактори. С него се предлага разрешение за строеж на АЕЦ да се издава при наличие единствено на идеен проект. Смятаме подобно отношение към сигурността на гражданите и бъдещите поколения за напълно безотговорна. Отбелязваме, че за друга част от предложенията в законопроекта – да се направят лицензите безсрочни – има издадено решение на Съда на ЕС, че и това решение подлежи на екологични оценки.

ПП „Зелено движение“ препоръчва на Народното събрание да отхвърли законопроекта за изменение на ЗБИЯЕ и проекторешението за избор на изпълнител като нарушаващи правовия ред в България, принципите на конституцията и европейското законодателство. Ние ще продължи да се борим срещу неадекватните идеи за развитие на ядрената енергетика и срещу корупцията в държавните и политическите среди в България.

С настоящата декларация информираме българските граждани, че членове на ПП „Зелено движение“ и на Национално движение „Екогласност“ обжалват решението на Министерски съвет за изграждане на блок 7 и 8 от 25 октомври 2023 г. именно защото това решение е в нарушение на чл. 45, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Образувано е дело във Върховния административен съд под номер 63/2024 г.