Преместваеми обекти, модулни къщи, заустени реки – какво намери държавата на Мальовица?

Проверката на РИОСВ е по сигнал на народния представител от ПП „Зелено движение“ Васил Тодев

Преместваем обект „контейнер“, едноетажна модулна къща, едноетажна дървена къща, детска къщичка – всички те без разрешения за поставяне, преградена и завирена река Мальовица за водовземане без документи за това, беседки и едноетажни стари постройки без нужните документи. 

Това са само част от констатациите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в София след проверка на място в местността „Меча Поляна/Мальовица“. Тя е извършена по сигнал на народния представител от ПП „Зелено движение“ Васил Тодев, част от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Още през февруари Тодев поиска обяснения от трибуната на Народното събрание от ресорните министерства – Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройство за множество намеси в природата и ландшафта, които будят тревога. Над месец по-късно самият народен представител публикува отговорите от сезираните от него компетентни органи.  

Освен споменатите по-горе обекти РИОСВ е констатирала и няколко ски влека с удостоверения за търпимост. И въз основа на всичко това инспекторите издават осем акта за установяване на административни нарушения на Закона за биологичното разнообразие. 

„Установено е водовземане от река Мальовица и тръба, отвеждаща водата в неясна посока“, пише в един от протоколите на държавния орган. Освен това се оказва, че премахнати по-рано заради предписания на община Самоков обекти отново са поставени на същите места. Заради това Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за Софийска област е изпратила нарочно писмо до община Самоков, както пояснява в своя отговор до народния представител. От своя страна общината издава почти дузина актове за административни нарушения, някои от които – на „Агросим“ ЕООД, заради повторно поставяне на премахнати едноетажни преместваеми обекти. Самото дружество често претендира за собственик на част от Национален парк Рила, придобивайки частни земи, където се извършват и сечи.  

А при инспекцията през март Изпълнителната агенция по горите не е констатирала нарушения, свързани с незаконна сеч. 

Така проверките на държавните органи доказват опасенията на природозащитниците, че на „Меча поляна“ има множество нарушения. Въпреки това все още не е ясна пълната картина, тъй като проверките са правени при зимни условия, което не е позволило да се установят връзката между водохващането на река Мальовица и съоръженията за изкуствен сняг, както и осигуряващите захранване на осветлението на пистите проводници. И двете съоръжения по същество представляват строителство, за което явно към момента няма представени съответните разрешителни. 

„За съжаление, установените в рамките на проверките нарушения затвърждават съмненията, че развитието на туристическия комплекс „Мальовица“ се извършва „на парче“ и в някои от случаите извън предвидените по закон процедури. Този факт доказва необходимостта от широк обществен дебат, в който да участват всички заинтересовани страни, така че да се постигне балансирано и законосъобразно развитие на този емблематичен за България район“, коментира Васил Тодев.