Пробивът при Водната палата е от най-големите провали на изключително слабия мандат на Здравко Димитров

Зелено движение изказваме позиция против проекта „Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Марица юг“ – инженеринг“, чиято първа копка се състоя преди дни в гр. Пловдив.

Проектът е концептуално сбъркан, вреден за качеството на въздуха, зелената система и градската среда. Той се осъществява непрозрачно, в разрез със закона и има всички белези на корупционна схема.

Негативно въздействие върху качеството на въздуха, зелената система и градската среда

Проектът ще има негативно въздействие върху качеството на въздуха, тъй като ще вкара още повече автомобили в централната градска част. Нещо повече, тази „градска магистрала“ ще минава буквално под прозорците на едно от най-големите пловдивски училища и игрище, където спортуват над 2000 деца. Проектът включва и премахването на дълготрайна дървесна растителност в зелена зона по действащия Общ устройствен план на Пловдив. Липсата на процедура по промяна на ОУП е нарушение на ЗУТ и ЗООС.

Няма да се решат проблемите с трафика

Очакваме не подобрение, а сериозно влошаване на трафика. Тапите ще се изместят на съседните улици и кръстовища, а наличието на повече пътна инфраструктура всъщност ще доведе до увеличаване на трафика, както вече е доказано в световната практика. Tъй като е технически невъзможно директно да се слезе от локалните платна на долното ниво, кръстовището ще е само с десни завои, като обръщането на посоката на движение ще става на близките кръстовища. Липсата на леви завои ще доведе до излишен трафик и опасни обратни завои. Допълнителен проблем ще произхожда от ограничаването на автомобили с по-голяма височина и автобуси. Липсва директна връзка от запад на изток по бул. „Марица юг“ за колоездачи и пешеходци. Последните ще са сбутани на тесните тротоари на подземното ниво, в тъмнина и сред изгорели газове.

Река Марица

Високото ниво на подпочвените води крие риск да се получи суфозия, при която се наблюдава слягане, пропадане или свличане на сгради или съоръжения в близост до такива почви. Основите на панаирния мост също са застрашени, защото са в непосредствена близост до пробива. Очакваните изкопи на 4-5 м. дълбочина под земната повърхност, на метри от р. Марица ще се напълнят с вода, което неминуемо ще доведе до редица проблеми, включително и до вероятно спиране на строителните дейности.

Проект на тъмно

По решение на Общински съвет Пловдив бе създаден Обществен съвет, който трябваше да контролира харченето на средствата по проекта. Община Пловдив не изпълни това решение на Общински съвет и остави в пълен мрак цялата процедура по осъществяване на проекта. Не беше проведено обществено обсъждане, като до ден днешен проектът на пробива не е публичен. Изборът на „инженеринг“ като процедура е печално известен, любим на ГЕРБ метод за „усвояване“ на средства от корупционен характер.

Престъпно изразходване на публични средства

Планираната сума от 9,4 млн. лв. с ДДС няма да стигне. Заемът, с който трябва да се осъществи пробивът, е вероятно да се удвои поради нарастващите цени на строителни материали и услуги. Община Пловдив е заплашена да връща стотици хиляди, защото целенасочено сече дървета, разрушава велоалеи и унищожава пешеходна зона, изградена с пари от ЕС. В крайна сметка парите ще се вземат от данъкоплатците.

Смятаме, че гласуваното вече от Общински съвет въвеждане на Зона за ниски емисии в ЦГЧ тотално се обезсмисля с този проект и ще сме свидетели само на изразходване на средства за въвеждане на нискоемисионна зона, без тя да има желания ефект върху качеството на въздуха.

Бъдещето на градовете определено НЕ е свързано с вкарване на допълнителен трафик в централните градски части, което неминуемо би се получило след разширяването на бул. „Марица юг“. Има десетки книги, стотици анализи и безброй положителни примери от градове от целия свят как да се подобри мобилността чрез повече велоалеи, повече пешеходни зони и по-добър обществен (особено релсов) транспорт.

Единствено управата на Пловдив явно не е чувала за съвременно градоустройство, насочено към хората, а не за т.н. „градски магистрали“, масово изоставена концепция от средата на миналия век.

Пловдив има нужда от повече паркове, пешеходни пространства и велоалеи, а в замяна получава скъпо, вредно, безсмислено и опасно кръстовище.