Skip to content

Борислав Сандов в Зеленият дневен ред

Акценти от участието на Борислав Сандов в дебата “Зеленият дневен ред”:

 • “Демократична България” гледа на зеления преход като на неизбежен и единствен възможен процес за бъдещето;
 • Енергетиката на България трябва да бъде децентрализирана, хората да се превърнат от пасивни потребители в производители на енергия, вкл. и чрез енергийни кооперативи;
 • ТЕЦ-овете на въглища ще фалират до около 5 години и популистките разговори за това, че ще работят още десетилетия ще бъдат опровергани;
 • Скоро в България ще има гигабатерия и това е технологията, която може да балансира мрежата. ПАВЕЦ е добра технология, но тя е изчерпала своя капацитет и разширяването й може да доведе до множество екологични щети;
 • Трябва да заложим на подобряване на ресурсната и енергийната ефективност на икономиката. Най-добрата енергия е несъздадената и неизразходваната енергия;
 • Ежегодно България дава средства на енергийно бедни семейства. Ако тези средства само от последните пет години бяха инвестирани в саниране и енергийна ефективност, семейството щеше вече да е излязло от енергийната си бедност;
 • Редом с енергийния преход трябва да има и дигитализация. Трябва да се заложи на т.нар. “умни мрежи” – дигиталният инструмент в енергетиката, който казва къде има и къде няма производство и потребление на енергия в момента;
 • По отношение на транспорта трябва да се насочим към устойчива мобилност с много повече електоромобили, но и много повече велосипеден транспорт и ходене пеша;
 • Необходима е трансформация в земеделието, съхраняване на почвите и замяна на монокултурното земеделие, което разрушава биоразнообразието;
 • Трябва да се прилага политика за опазване на горите, превенцията на пожарите и възстановяване на влажните зони;
 • Важно е да има вицепремиер по темата за зелената трансформация. И е добре това да бъде Министърът на околната среда и водите;

  Целия дебат можете да гледате тук: https://www.facebook.com/MoveBG/videos/158136119802106/