Tag конституция

Позиция на „Зелено движение“ относно номинациите за конституционни съдии

Конституционният съд осигурява върховенството на Конституцията, като единствено на него е дадено правото да тълкува конституцията и да се произнася по противоконституционност на закони. Конституционният съд е гарант за прилагането на принципа на правовата държава, който се изразява в упражняване…

Политическа партия „Зелено движение“ приветства приетите промени в Конституцията на Република България като първа стъпка за отвоюване на завладяната държава

Подкрепяме разделянето на настоящия Висш съдебен съвет на два отделни съвета – съдийски ВСС и прокурорски ВПС, промяната в квотното разпределение във ВСС с мнозинство на съдиите избрани от съдии, намаляването на мандата на главния прокурор от 7 на 5…

ЗД внесе предложения за защита на природата в Конституцията

По-категорична защита за природата в Конституцията предложиха днес народните представители на „Зелено движение“ в рамките на вече отворената процедура за конституционна реформа. Текстът цели гарантиране на правото на здравословна и благоприятна околна среда (чл. 55 КРБ), а в условията на…