ЗД внесе предложения за защита на природата в Конституцията

По-категорична защита за природата в Конституцията предложиха днес народните представители на „Зелено движение“ в рамките на вече отворената процедура за конституционна реформа. Текстът цели гарантиране на правото на здравословна и благоприятна околна среда (чл. 55 КРБ), а в условията на климатична криза – и изпълнение на задължението на държавата да гарантира живота на гражданите (чл. 4 КРБ), чрез ясно упоменаване на горите, реките, пасищата, влажните зони и природния ландшафт в Конституцията.

Предложението, внесено от народния представител от Бургас и съпредседател на „Зелено движение“ Даниела Божинова, прецизира чл. 21 с най-уязвимите по данни на учени и особено ценни за бъдещите поколения елементи на земята, която Конституцията определя като „основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото“.

„В духа на обществения договор, на който се позовава Законопроектът и в който страна са гражданите, предложенията, които правим са подкрепени от 1500 граждани, учени в областта на климата, околната среда, човешките права и граждански активисти за екологичната справедливост и права, както и от над 50 граждански организации“, посочва Божинова в мотивите към предложението. Предложените текстове към чл. 21 са в обхвата на т. 5 от Мотивите на Законопроекта – „Допълнителни гаранции за правата на гражданите“.

Съпредседателят на „Зелено движение“ аргументира подкрепата си за гражданската инициатива за по-добра защита на правото на здравословна и благоприятна околна среда и в контекста на климатичните промени. Според Даниела Божинова предложението гарантира това право, както и право на живот, в чл. 28 КРБ, не само за настоящото, но и за бъдещите поколения български граждани, с оглед на вече зачестилите бедствени природни явления и засушаване в Република България.

Тази необходимост се чувства глобално и ражда през последните години т.нар. „Движение за Зелени конституционни поправки“, наричано също „Движение за климатичен конституционализъм“, допълва народният представител. Редица страни добавиха или се готвят да добавят в основните си закони климатични клаузи, тъй като решенията днес ще са от жизнена важност за бъдещите поколения.

Предложенията, стъпили върху гражданска инициатива (pravonapriroda.bg) и очакващи подкрепа от реформаторското мнозинство, са следните:

В чл. 21 на Конституцията на Р България се създават нова ал. 3 и ал. 4 със следното съдържание:

(3) Горите, реките, пасищата и влажните зони имат особен принос за благоденствието на обществото и се съхраняват в полза на настоящите и бъдещите поколения. 

(4) Природният ландшафт се защитава по ред, определен със закон.