Skip to content

околна среда

ЗД внесе предложения за защита на природата в Конституцията

По-категорична защита за природата в Конституцията предложиха днес народните представители на „Зелено движение“ в рамките на вече отворената процедура за конституционна реформа. Текстът цели гарантиране… Read More »ЗД внесе предложения за защита на природата в Конституцията