Tag правосъдие

Предизборната ни програма: VI. ПРАВОВА ДЪРЖАВА И ПРАВОСЪДНА РЕФОРМА

Зелено движение с номер 29 в интегралната бюлетина разполага с подробно разписана програма за управлението на България. Във всеки ден до изборите ще акцентираме върху една глава от програмата. VI. Правова държава и правосъдна реформа Предприемане на бързи действия за…

Политическа партия „Зелено движение“ приветства приетите промени в Конституцията на Република България като първа стъпка за отвоюване на завладяната държава

Подкрепяме разделянето на настоящия Висш съдебен съвет на два отделни съвета – съдийски ВСС и прокурорски ВПС, промяната в квотното разпределение във ВСС с мнозинство на съдиите избрани от съдии, намаляването на мандата на главния прокурор от 7 на 5…