Тома Белев: Ситуацията в Министерството на околната среда и водите не е добра

Акценти от сутрешното участие на Тома Белев/ Toma Belev в NOVA телевизия:

Ситуацията в Министерството на околната среда и водите не е добра. Съотношението между предварителен, текущ и последващ контрол е много неравномерно от години. Предварителният заема около 80%, текущият – около 19%, а последващият – едва 1%. Това означава, че се издават разрешения с условия, които практически не се проверяват дали са изпълнени.

От години има и извънредно голямо текучество на персонал в министерството – 15-18%. Голямо количество щатни бройки са незаети. Това да се дължи на факта, че през последното десетилетие средствата за заплати на служителите не се индексират подходящо, като например стартовата заплата на един младши експерт в София е 750 лв. С коалиционните ни партньори сме обсъдили значителното повишение и не е логично да създаваме условия за корупция, когато връчваме проект за становище на служител, който разполага със 750 лв. за цял месец.

България е застрашена и от няколко наказателни процедури в съда на ЕС, поради което спешно се налага да се приемат изменения на законите за опазване на околната среда, за биологичното разнообразие и за ГМО. Също така спешно се налага да се приемат и заповедите за обявяване на защитените зони, чийто срок изтече през 2014г. Седем години по-късно все още има 47 зони за обявяване. Има и 186 заповеди, които трябва да се поправят, защото са с некачествени цели и режими за запазване на ценните видове.

Трябва да бъдат премахнати всички условия за корупция, заповедите за защитените зони да са ясни, а процедурите да се по-малко. Към края на ноември в РИОСВ София са заведени 20 000 процедури от началото на годината при 60 човека персонал. Това трябва да се спре и законите да се спазват строго. Нито гражданите, нито бизнеса, нито администрацията имат ползи от излишни процедури.

Цялото участие гледайте тук: https://bit.ly/3sKjSMq