Васил Тодев за внесените промени в Закона за туризма

Зеленият депутат Васил Тодев отчете работата си по проекта за изменение и допълнение на Закона за туризма.

В края на миналата седмица Тодев, който е дългогодишно свързан с развитието на алтернативния туризъм, внесе предложенията заедно с други народни представители от парламентарната група на “Продължаваме промяната – Демократична България”.

Целите на законпроекта са:

– създаване на дефиниция за туристически маршрут;

– създаване на възможност за вписване на новосъздадените и съществуващи туристически маршрути в Националния туристически регистър;

– наличие на законово основание за издаване на наредба от Министъра на туризма, чрез която се определят изискванията за информационно обезпечение на туристическите маршрути т.е. създават се условия за приемане на единен стандарт за маркиране и обозначаване на маршрутите за пешеходен туризъм, колоездене, катерене, парапланеризъм, виа ферата, конна езда и ски туризъм.

Предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма дава добра основа за продължаване на публичната дискусия и намиране на трайно решение за начина, по който се развива и поддържа мрежата от туристически маршрути в България.

Тодев припомня, че в България няма ясно разписан регламент, чрез който да се регулира начина, по който се създават и поддържат туристически маршрути и това е основната причина за незадоволителното им състояние.

По тази тема в рамките на 49-то Народно събрание зеленият народен представител също така работи за:

– подписването на Меморандум за сътрудничество между Министерство на туризма и националните и регионални сдружения и организации, занимаващи се със създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути или маршрути за планинско колоездене.

– изработването на правен анализ на нормативната база във връзка с туристическите обекти, представляващи маршрути за туризъм по чл. 3, ал. 1, т.т. 12 и 13 и чл. 153, ал. 3 от Закона за туризма (ЗТ), и правен статут на съществуващите маршрути за туризъм.