Владилав Панев: Връщането на надвзети пари към пенсионерите и бизнеса е логичен ход

Владислав Панев: Както се казва, инфлацията е приятел на бюджета, и враг на домакинствата и бизнеса. Затова и взетото решение за връщане на надвзетите пари за пенсии и енергийни помощи е много логично. Предвидените 450 млн за първото тримесечие на 2022 не са достатъчни и това може да се сметне много лесно. Затова е нужна силна комуникационна кампания, че това са само част от парите за подкрепа. Дефекта от забавянето на бюджет 2022 вече изглежда като ефект. Защото е много трудно да се предвиди каква помощ ще е нужна догодина. Ето например днес цените на природния газ в Амстердам са с 21% надолу. Няма как да се правят точно прогнози. Важно е обаче бизнеса и домакинствата да чувстват сигурност, за да бъдат платежоспособни и конкурентни.