Зелено движение подкрепя гражданска инициатива “Даная за живот”

Настояваме за извънредно заседание на Народното събрание през следващата седмица

ПП „Зелено движение“ подкрепя безрезервно исканията на гражданската инициатива „Даная за живот“. Фондация „Даная“ бе създадена в памет на 15-годишната Даная, която изгуби битката за своя живот, но спаси 4 други, които обещаха да предадат доброто нататък. 

Фондацията организира гражданска законодателна инициатива, която събра 12 000 подписа (законовото изискване е за минимум 10 000), внесени в деловодството на Народното събрание.

Вчера изпълнителният директор на фондация „Даная“ Кремена Кунева публикува на своя профил във Фейсбук, че исканията няма да бъдат разгледани от настоящото 49-о Народно събрание, което е в отпуск по време на предизборната кампания, а за внасяне в новото НС ще е необходимо подписите да бъдат събрани отново.

От Зелено движение намираме подобно отношение към детското здравеопазване и волята на гражданите за недопустимо и възмутително и настояваме за свикване на извънредно заседание на парламента, на който да бъдат приети шестте искания:

1. До изграждане на Национална детска болница, а и не само, да бъде създадена дигитална информационна система, поддържана от Министерство на здравеопазването, която да функционира в реално време и да насочва родители на деца, които се нуждаят от определени специалисти, но нямат информация кое лечебно заведение разполага с най-подходящите в конкретния случай, според конкретното състояние на детето, както и съобразено с местоположението му. Системата да обедини в едно – информация за всички болнични клиники, които лекуват деца, капацитет, работно време, дежурни кабинети и специалисти. Да има възможност за онлайн запитване със срок на отговор към съответното болнично заведение. 

2. Откриване на гореща телефонна линия/он-лайн платформа с лимитирано време за отговор и единен национален номер за подаване на сигнали за проблеми и в подкрепа на родители на деца-пациенти при приема и престоя им в болнични заведения и/или при отказ на лечебното заведение да осигури мултидисциплинарен екип, когато това е необходимо. Да се гарантира анонимността на подателите на сигнали и да има механизъм за последваща незабавна проверка. 

3. Въвеждане на Правила за добра медицинска практика за всички специалности в срок не по-късно от 31.12.2024 г. и ако за същото БЛС откаже да изпълни задължението си по закон, да бъде гласувана нормативна промяна, която да гарантира изпълнението на това им задължение. В срок до 31.12.2024 г. да бъде извършена проверка на всички медицински протоколи за работа в спешната и неотложната помощ от независим експертен орган, външен за съответната болница. Публично оповестяване на резултатите от проверката. Да бъде извършена пълна актуализация на протоколите в съответствие с най-новите практики в спешната и неотложна медицина и да бъде гарантирано задължителното им въвеждане във всички болнични заведения в срок до 31.12.2024 г. Да бъде въведено задължение да бъдат публикувани на интернет страниците на болниците с необходимите реквизити – дата, печат и подпис и други. 

4. Да се изработи и интегрира за всички болнични заведения Система за качествен контрол на междуболничната и вътреболничната комуникация, която да гарантира бързо и ефективно взаимодействие, изключващо лична преценка, за свикване и уведомяване за необходимост от даден специалист, а същото да е разписано в ясни правила за задействане и отговор. Да има ясна проследимост на всички действия, а организацията да е направена така, че да гарантира лесно, бързо и ефективно взаимодействие, без това да утежнява практикуващите лекари. 

5. Да бъде въведено задължително продължаващо медицинско обучение за всички медицински специалности. Същото да бъде обезпечено базисно от всяка една болница, като времето за обучения да не бъде за сметка на общия годишен отпуск на лекарите – специалисти. 

6. Да бъде преструктурирана Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ от учреждение към министъра на здравеопазването в независим специализиран държавен орган или в изпълнителна агенция към Министерския съвет. Целта е да бъде осигурена независимост на проверките, които този орган извършва в лечебните заведения; да му бъдат предоставени правомощия и задължения да снема обяснения, да изисква и да проверява документи на лечебните заведения, служителите в тях, както и на засегнатите пациенти, ако има такива. Да бъде създадена програма, с която до края на 2025 г. да бъде повишен експертният капацитет на служителите, които извършват проверките, и да им бъде осигурено достойно и адекватно възнаграждение, ограничаващо риска от корупция.