Зелено движение търси Специалист комуникации и връзки с обществеността

ОБЯВА ЗА РАБОТА

Длъжност: Специалист комуникации и връзки с обществеността.

Работно време: 20 часа на седмица в гъвкави граници с възможност за работа от вкъщи.

Отчетност и заплащане: Гъвкавото работно време се отчита с почасов отчет пред изпълнителния съвет (ИС) веднъж месечно.

I. Основни функции

Съдейства за  популяризирането на Политическа партия “Зелено движение” (ППЗД), нейната работа, дейности и приоритети, както и в контактите с националните медии, партньорите на ППЗД и други.

II. Основни отговорности и задължения

Общи задължения

 • Съдейства за стратегическото планиране, развитието, координацията и управлението на комуникационните дейности на ППЗД.
 • Изготвя Комуникационен план спрямо параметрите в Работния план на ППЗД за съответната година – включва медийни партньорства, ключови теми, развитие на популярност на говорители, целеви аудитории и канали за достигането им.
 • Изготвя стратегия за имидж и бранд на ППЗД.
 • Изгражда и поддържа връзки с местни, национални и европейски медии и журналисти, партньори, неправителствени организации и институции.
 • Координира поддържането на социалните мрежи (ФБ, youtube, Instagram, Tiktok, X и др.) и създаване на съдържание за тях и интернет страницата на ППЗД, своеобразно своите задължения, в което се подпомага от Редактор на онлайн съдържание.
 • Създава и разпространява съобщения до медиите, блогъри и други заинтересовани страни, в което се подпомага от Редактор на онлайн съдържание.

Специфични задължения

 • Обновява Комуникационния план за календарната годината веднъж годишно или по-често, ако се налага.
 • Подпомага комуникациите при предизборни кампании и извънредни обстоятелства, свързани с ППЗД.
 • Изготвя комуникационни материали за ППЗД, вкл. основни послания, подготвяне и периодична работа с партийните лица, които ППЗД налага като експерти по различни теми.
 • Изготвя препоръки за актуализация на структура и съдържание на интернет страницата на партията;
 • Създава и поддържа архив с видео материали, фотоалбуми, презентации и др., свързани с ППЗД.
 • Изготвя съобщения до медиите и други медийни материали, вкл. за пресконференции и журналистически пътувания, свързани с комуникационните дейности на ППЗД.
 • Следи и оценява медийното покритие в резултат на комуникационните дейности на ППЗД.
 • Поддържа база данни от контакти на журналисти и други на местно, национално и европейско ниво.
 • Поддържа база данни на партньорски организации – политически партии, социални партньори и подпомага комуникацията със съответните техни отговорници за комуникациите.

III. Работни отношения

Отчита се на: съпредседателите и членовете на Изпълнителния съвет на ППЗД, като при необходимост отчита работата си пред Националния съвет на ППЗД.

IV. Изисквания за заемане на длъжността

1. Образование: университетска степен по маркетинг, PR, комуникации/журналистика, хуманитарни науки или подобна сфера с поне 5 години професионален опит, или следдипломна степен в същите области с най-малко 3 години професионален опит.

2. Професионален опит: Три до пет години професионален опит в сферата на журналистиката, PR, маркетинг или подобна сфера с фокус върху разработването и произвеждането на публикации и други комуникационни материали, брандинг, дизайн и провеждане на кампании, разработване и осъществяване на комуникационни/ маркетингови стратегии, опит в кампании в социалните мрежи.

3. Други професионални умения: Отлични организационни и комуникационни умения, способност за работа в бързоразвиваща се среда. Перфектен английски език (писмен и говорим), отлични умения за работа с компютър и отдаденост/ интерес към природозащитната работа. Предишен опит в сходна работата с политическа партия или международна организация е предимство.

V. Кандидатстване и оценка на кандидатите:

Позицията е отворена за всички физически и юридически лица. Всяко заинтересовано лице следва да подаде следните документи: актуална автобиография и мотивационно писмо за заемане на длъжността в срок до 23.02.2024 г. на следния електронен адрес: ndimitrova АТ zelenodvizhenie.bg

Оценката на кандидатите се извършва в 3 етапа. 

Етап 1: Оценка по документи по отношение на изискванията за заемане на длъжността. 

Етап 2: Писмена разработка, свързана с длъжността по предварително зададена тема.

Етап 3: Интервю.

Част от оценката Етап 2 и Етап 3 ще се проведе на английски език.

Брутно възнаграждение (включително удръжките за осигуровки и данък): 2000,00 лв. месечно, вкл. за ДДС (в случай на издаване на фактура), ако такъв е дължим.